L4 w trakcie urlopu macierzyńskiego – czyli urlop macierzyński a niespodziewana choroba

l4 macierzyński

Podstawowym celem urlopu macierzyńskiego jest zapewnienie nowo narodzonemu dziecku pracownicy niezbędnej w pierwszym okresie jego życia opieki. Co jednak w sytuacji, gdy będąca na urlopie macierzyńskim pracownica zachoruje. Czy powinna ona w takim wypadku przejść na zwolnienie lekarskie (L4) z tytułu swojej choroby? A co w wypadku choroby dziecka – czy można wtedy przejść na „zwolnienie na dziecko” (tj. zwolnienie chorobowe z tytułu opieki nad dzieckiem)? Czy wzięcie zwolnienia lekarskiego w trakcie urlopu macierzyńskiego jest opłacalne dla świeżo upieczonej mamy?  Jak widać niespodziewana choroba w trakcie urlopu macierzyńskiego rodzi wiele wątpliwości. Na szczęście nasz artykuł rozwieje je wszystkie!

Urlop macierzyński a choroba matki

Jeśli w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego przebywający na nim pracownik (obecnie z tej formy urlopu mogą korzystać zarówno ojciec, jak i matka dziecka) nagle zachoruje to uznaje się, że nie dochodzi do przerwanua urlopu macierzyńskiego. Prawo polskie przyjmuje tu konsekwentnie stanowisko korzystniejsze dla pracownika – chociaż choroba sprawia, że pracownik nie ma możliwości realizować sprawowania opieki nad swoim dzieckiem lub sytuacja ta jest dla niej bardzo utrudniona (a będąc na urlopie macierzyńskim jest się do sprawowanua opieki nad dzieckiem zobowiazanym przed ZUS i pracodawca) to uznaje się, że ze względu na oczywisty brak winy chorego pracownika urlop macierzyński i wszystkie związane z nim świadczenia (w szczególności zasiłek macierzyński) przysługują mu dalej.

Bez znaczenia jest tutaj ewentualny fakt uzyskania zwolnienia lekarskiego – nawet jeśli L4 zostanie dostarczone do zakładu pracy, to nie ma ono wpływu na realizację urlopu macierzyńskiego. Co więcej, pracownik nie jest zobowiązany ani do uzyskania zwolnuenia lekarskiego, ani do przedłożenia go w zakładzie pracy.

Czy choroba w trakcie urlopu macierzyńskuego uprawnia do zasiłku chorobowego?

W trakcie trwania urlopu macierzyńskiego pracownik nie może – nawet w przypadku wystawienua mu zwolnienia lekarskiego – pobierać zasiłku chorobowego. Wynika to z tego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik na urlopie macierzyńskim nie posiada ubezpieczenia chorobowego, bo zakład pracy nie opłaca za niego w tym okresie składki zdrowotnej.

Na szczęście przez cały okres urlopu macierzyńskiego (w tym w trakcue choroby) pracownik ma prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego w pełnej wysokości.

Urlop macierzyński a zwolnienie lekarskie na dziecko

W przypadku zwolnienia na dziecko obowiązują te same zasady, co w przypadku zwolnienia lekarskiego z powodu choroby pracownika. Okres opieki nad chorym dzieckiem nie przerywa urlopu macierzyńskiego ani nie powoduje ustania prawa do zasiłku macierzyńskiego. Nawet w przypadku wystawienia przez lekarza L4 pracownikowi nie przysługuje natomiast prawo do zasiłku chorobowego za ten okres.

Czy w czasie urlopu macierzyńskiego również można uzyskać zwolnienie lekarskie w formie elektroniczne?

Tak. Okres przebywania na urlopie macierzyńskim niczym nie różni się pod tym względem od okresu, w którym pracownik normalnie świadczy pracę. Zarówno w przypadku zwolnienia chorobowego  ze względu na własną chorobę, jak i zwolnienia ze względu na konieczność opieki nad chorym dzieckiem, pracownik może zażądać od lekarza wystawienia L4 online. W tym celu wystarczy skorzystać z teleporady (w formie rozmowy telefonicznej lub konsultacji online).

O ile lekarz uzna wystawienie zwolnienia za zasadne, otrzymasz elektroniczny dokument (tzw. e-ZLA). E-zwolnienie jest automatycznie wgrywane na Twój profil na Platformie Usług Elektronicznych i Twoje konto w systemie ZUS, jak również wysyłane w postaci pliku do pracodawcy.Podobne tematy
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *